Moravské náměstí 14a
602 00  Brno-střed
Online: 9:00 – 15:00
+420 774 080 709

Jak vynutit stahování souborů pomocí .htaccess?

Pro daný typ souboru je nutné nastavit pravidlo – zápisem do souboru .htaccess.

Pro zabránění otevření pdf dokumentu v prohlížeči a upřednostnění vynuceného stahování vložte do souboru .htaccess tyto řádky:

<FilesMatch "\.(?i:pdf)$">
  ForceType application/octet-stream
  Header set Content-Disposition attachment
</FilesMatch>