Moravské náměstí 14a
602 00  Brno-střed
+420 774 080 709
info@tiskdokumentu.cz

Jak vynutit stahování souborů pomocí .htaccess?

Pro daný typ souboru je nutné nastavit pravidlo – zápisem do souboru .htaccess.

Pro zabránění otevření pdf dokumentu v prohlížeči a upřednostnění vynuceného stahování vložte do souboru .htaccess tyto řádky:

<FilesMatch "\.(?i:pdf)$">
  ForceType application/octet-stream
  Header set Content-Disposition attachment
</FilesMatch>


IČ: 06521142
Moravské náměstí 755/14a, 602 00, Brno - Veveří

Podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku.
 Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna