Moravské náměstí 14a
602 00  Brno-střed
+420 774 080 709
info@tiskdokumentu.cz

Proč Apache nezobrazuje velikost souboru ani trvání během stahování v prohlížeči?

Pro stahovaný typ souboru je nutné vypnout komprimaci na serveru – zápisem do souboru .htaccess.

Pro vypnutí komprimace všech typů souborů vložte do souboru .htaccess tento řádek:

SetEnv no-gzip 1

Pro vypnutí komprimace rar archivů vložte do souboru .htaccess tyto řádky:

<FilesMatch \.rar$>
   SetEnv no-gzip 1
</FilesMatch>

IČ: 06521142
Moravské náměstí 755/14a, 602 00, Brno - Veveří

Podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku.
 Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna